Bra att veta

Bra att veta EFTER GJUTNING

När betongytan är hård ca 12-20 timmar efter gjutning, skall den hållas vattenmättad i ca 2 veckor. Detta kan ske med hjälp av vattenspridare eller genom tät täckning med plast.

Är ni osäkra, rådgör gärna med oss.

Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning och är som störst under de första timmarna efter gjutning.

Med ganska enkla medel kan man föhindra att sprickor uppstår genom att täcka betongen direkt efter gjutning. Risken är annars stor att värmen flödar ut ur betongen och drar med sig det obundna vattnet ur betongen, eller att värmetillförseln från exempelvis solinstrålöning påskyndar uttorkningen. Med ganska enkla medel kan man föhindra att sprickor uppstår genom att täcka betongen direkt efter gjutning.

Skillnader i fuktighet mellan luft och betongmassa påverkar också fuktavgången

Sker detta för hastigt och innan hårdnandet kommer igång krymper betongen och det uppstår plastiska krympsprickor.

Läs även broschyren ”De första viktiga timmarna”:

PDF_Logo