Bra att veta

Bra att veta FÖRE BESTÄLLNING

Ring i god tid, ca 3-7 dagar för leverans (mellan april-september gärna ännu tidigare). Det vi då behöver veta är:

* Volymen, alltså den mängd betong du behöver.
* Kvaliteten på betongen (se under fabriksbetong)
* Lossningsalternativ (se under transport/lossning)
* Utomhusbetong

* Stenstorlek (hur tjockt du skall gjuta)
* Konsistens (hur lös betongen skall vara)
* Ev. exponeringsklasser
* Uttorkningstid
* Krympning (te.x vid klinkerbeläggningar)