Bra att veta

Bra att veta FÖRE GJUTNING

Se till att gjutformen är ordentligt fixerad så att den inte kan kantra eller rubbas från sitt läge. Trycket på formen är ofta större än man tror.
Täta alla röröppningar och täck ömtåliga delar och provtryck ev golvvärmeslingor. Täta ev sprickor i frigoliten med tex fogskum. Ha också vatten tillgängligt, gärna med högtryckstvätt, så att man kan ”dimma ytan” vid behov.
Förvissa dig om att det finns plats att ställa upp betongbilen vid lossning. Se uppställningsmått, vikt, räckvidd mm under fliken Transport/Lossning.

Täta alla röröppningar och täck ömtåliga delar.

Provtryck ev. golvvärmeslingor.

Täta ev sprickor i frigoliten med tex fogskum. Ha också vatten tillgängligt, gärna med högtryckstvätt, så att man kan ”dimma ytan” vid behov.

Förvissa dig om att det finns plats att ställa upp betongbilen vid lossning. Se uppställningsmått, vikt, räckvidd mm under fliken Transport/Lossning.