Bra att veta

Bra att veta UNDER GJUTNING

Under gjutning är det viktigt att ha tillräckligt med arbetskraft på plats. Se också till att det finns vatten tillgängligt.