Anläggningsbetong används vid brogjutningar, kemiska anläggningar och tex carportar, tvätthallar mm.